Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fiziologija

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lea Vuletić
Opis kolegija

Fiziologija čovjeka, kao jedan od temeljnih biomedicinskih predmeta na studiju dentalne medicine, opisuje normalne tjelesne funkcije i način njihova ostvarivanja i regulacije, počev od molekularne i stanične razine, preko razine pojedinih tkiva, organa i organskih sustava do organizma kao cjeline. Time se njezin sadržaj nadovezuje na gradivo iz ostalih temeljnih medicinskih znanosti, osobito anatomije, histologije, biologije, biokemije i biofizike. Učenjem fiziologije upotpunjuje se slika o tome kako specifična građa pojedinih tkiva i organa osigurava preduvjete za ostvarenje njihovih specifičnih funkcija, razrađuju mehanizmi kojima se one ostvaruju te čimbenici koji tim procesima upravljaju. Integracija djelovanja različitih tjelesnih sustava i mogućnost prilagodbe raznovrsnim okolnostima u kojima se organizam može naći (primjerice u stanju mirovanja naspram stanja intenzivnoga fizičkog opterećenja; u razdoblju nakon unosa hrane naspram stanju gladovanja; u varijabilnim uvjetima vanjskoga okoliša; i dr.) omogućuje održavanje homeostaze, a time i održanje života. Mnogi fiziološki procesi najbolje se razumiju proučavanjem poremećaja koji nastanu kada oslabi ili zakaže funkcija određenoga tkiva/organa ili kontrola određenih fizioloških procesa. Stoga je učenje fiziologije čovjeka ujedno i ulaženje u patofiziološke osnove bolesti i načine njihova kliničkog manifestiranja. Time fiziologija postupno uvodi studenta i u svijet kliničke medicine te mu omogućuje daljnje uspješno praćenje studija.

Cilj predmeta Fiziologija čovjeka je proširiti već stečena znanja o ljudskome tijelu proučavanjem i razumijevanjem mehanizama kojima se ostvaruju funkcije pojedinih tjelesnih sustava odnosno organizma kao cjeline i time učvrstiti temelje za uspješan nastavak studija. Osobita pozornost pridaje se tome da se fiziološki principi pokušaju pojasniti ili oslikati pomoću primjera koje poznajemo iz našega svakodnevnog života i pomoću kliničkih primjera iz stomatološke prakse s kojima bi se studenti mogli susresti u svojemu budućem radu.