Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Grčka književnost: Klasika

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sabira Hajdarević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Studenti će na nastavi dobiti detaljan uvid u povijesno-političku, društvenu i kulturnu pozadinu iznimno plodnog i važnog razdoblja grčke književnosti (5. st. pr. n. e.), s naglaskom na tri vodeća imena na književnom polju: Eshilu, Sofoklu i Herodotu. Definirat će se glavna obilježja njihovih književnih djela te njihove inovacije i doprinosi književnim vrstama kojima pripadaju, za što će studenti pažljivim iščitavanjem (prijevoda) odabranih naslova pronalaziti potvrde i primjere u samome tekstu. Tematska cjelina 1: Grčko kazalište. Razvoj drame i tragička natjecanja. Tematska cjelina 2: Eshil. Tematska cjelina 3: Sofoklo. Tematska cjelina 4: Herodot i drugi povjesničari Klasike. Filozofija. Nakon odslušanog predmeta (i položenog ispita) studenti će moći: - razumjeti političku i kulturnu klimu Atene 5. stoljeća pr. n. e. - objasniti porijeklo i postanak grčke drame te uočiti važnost drame i dramskih natjecanja u kulturnom životu Grka - definirati glavna jezična i stilska obilježja Eshilova i Sofoklova stvaralaštva te ih povezati s političkom i kulturnom pozadinom Atene njihova doba - ocijeniti doprinose Eshila i Sofokla književnoj vrsti kojoj pripadaju - primijetiti kronološki razvoj tragedije kao književne vrste; povećanje broja glumaca i okretnosti njihovih dijaloga, smanjenje korskih dionica, poboljšanje karakterizacije likova… - ispravno ocijeniti važnost Herodotova djela za razvoj historiografije.