Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Geografski informacijski sustavi I

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ante Šiljeg
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Stjecanje teoretskog i praktičnog znanja o geografskim informacijskim sustavima (objasniti pojam GIS, definirati dijelove i funkcije sustava, objasniti različite koordinatne sustave, kartografske projekcije te mogućnosti transformacije i georeferenciranja podataka); osposobiti studente da samostalno prikupljaju, analiziranju i vizualiziraju geografske podatke (izvršiti prikupljanje i obradu prostornih i atributnih podataka pomoću GIS alata, opisati metodologiju projektiranja GIS baze podataka, definirati različite vrste i formate GIS podataka, samostalno provoditi prostorne upite i analize korištenjem GIS alata, objasniti važnost metapodataka i standardizacije prostornih podataka, vizualizirati GIS baze i izrađivati tematske karate); kreiranje vektorskih i rasterskih modela te razvijanje sposobnosti GIS razmišljanja i zaključivanja; vektorski i rasterski model podataka – prednosti i nedostatci; vrste modela; krajobraz – metode, alati, pristupi i razine proučavanja; dostupnost podataka i alata za geografske analize.

 1. Definirati pojam GIS, mogućnosti i funkcije sustava;
 2. Demonstrirati i objasniti različite koordinatne sustave, kartografske projekcije;
 3. Demonstrirati mogućnosti transformacije podataka;
 4. Izvršiti prikupljanje i obradu prostornih i atributnih podataka pomoću GIS alata;
 5. Demonstrirati metodologiju projektiranja GIS baze podataka;
 6. Definirati različite vrste i formate GIS podataka;
 7. Samostalno provoditi prostorne upite i analize korištenjem GIS alata;
 8. Objasniti važnost metapodataka i standardizacije prostornih podataka;
 9. Vizualizirati GIS baze i izrađivati tematske karate;
 10. Usvojiti teoretska i praktična znanja o geografskim informacijskim sustavima;
 11. Upoznati metode, tehnike i procedure GIS-a;
 12. Analizirati geografski prostor, korištenjem različitih alata, te dobiti egzaktne izlazne rezultate;
 13. Razumjeti proces modeliranja i geoprocesiranja podataka.