Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Grci u antičkom Iliriku

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Igor Borzić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij obrađuje kulturno-povijesne događaje na Jadranu, posebice južnom i srednjem dijelu njegove istočne obale na kojoj se još od 8. st. pr. Kr. prati širenje raznovrsnih grčkih interesa (trgovačkih, kolonizacijskih, strateških i dr.). Od tada je navedeni dio Jadrana pozornica značajnih događaja u kojima su akteri između ostalih bili i antički Grci, čija će raznovrsna prisutnost (trgovačko-populacijska, tj. kolonijalna), dokaziva prije svega arheološkim materijalom, biti u središtu interesa kolegija. Time je obuhvaćen proces inicijalnog prodora u Jadran, pitanje osnutka najranijih kolonija u 6. st. pr. Kr. (knidska kolonija na otoku Korčuli), zatim drugi kolonijalni val odigran početkom 4. st. pr. Kr. (Issa i Pharos), upliv Rima na Jadran te sukobi isejsko-rimske koalicije s lokalnim dinastima (Ilirski ratovi 3./2. st. pr. Kr.), širenje isejskog interesa na važne strateške točke (Lumbarda, Tragurium, Epetium), a sve završava gubitkom isejske samostalnosti 47. g. pr. Kr. u rimskim građanskim ratovima. Uvodno kolegij obrađuje i temu o antičkim izvorima koji su omogućili rekonstrukciju povijesnih zbivanja u navedenom periodu kao i detektiranje aktera. Poseban naglasak se stavlja na obradu tema iz društveno-kulturnih aspekata života jadranskih Grka i to dokazivih prvenstveno putem raznovrsnog arheološkog materijala pronađenog na različitim lokalitetima relevantnima za takve rasprave. Time će, osim obaveznog dijela o povijesti istraživanja pojedinih lokaliteta, prije svega grčkih naselja Ise i Farosa, kolegij posebno obrađivati teme iz urbanizma, organizacije teritorija, društveno-političke strukture (epigrafija), gospodarskih principa i usmjerenja (poljoprivreda, trgovina, obrtništvo /lončarstvo, metalurgija, kamenoklesarstvo i dr./.), religije i drugog. Neizostavan dio kolegija jesu i teme iz odnosa jadranskih Grka i ovdašnjeg domorodačkog stanovništva kao i njihov položaj u širim mediteranskim kulturno-povijesnim događajima.