Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Antička natpisna građa na istočnoj obali Jadrana

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Miroslav Glavičić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Razvoj epigrafike u Hrvatskoj. Nadgrobni natpisi (tituli, portretne stele, tzv. liburnski cipusi). Posvetni natpisi (dedikacije italskim, orijentalnim i autohtonim božanstvima). Javni natpisi (natpisi na javnim građevinama, munificijencije, miljokazi, terminacijski natpisi). Počasni natpisi (iskazivanje počasti carevima i gradskim uglednicima). Instrumenta (natpisi na uporabnim predmetima). Natpisna građa važnijih gradova u Dalmaciji i Histriji (Salona, Aequum, Narona, Epidaurum, Iader, Aenona, Asseria, Burnum, Senia, Pola, Parentium...). Onomastika (imenovanje rimskih građana, oslobođenika, romaniziranih autohtonaca, "ilirska" onomastika). Natpisi municipalnih magistrata i svećenika. Natpisi vojnika. Starokršćanski natpisi