Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Arhitektura i skulptura ranog srednjeg vijeka

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Jure Šućur
Opis kolegija

Kratak uvod u predromaniku (promatrajući širi europski kontekst). Povijest istraživanja predromaničke arhitekture, kamene plastike i skulpture s posebnim naglaskom na arheološki kontekst. Predromanička arhitektura i skulptura od 8. do sredine 11. st. na prostorima Dalmacije: građevinski oblici, kamena plastika i skulptura, klesarske radionice.