Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Amfore i pomorska trgovina u Sredozemlju

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Irena Radić Rosi
Izvođači nastave
Ime i prezime
Katarina Batur
Opis kolegija

Kolegij obrađuje problematiku nastanka i razvoja amfora od kasnog brončanog doba do kasne antike i
ranoga srednjeg vijeka, te njihovoga značenja za proučavanje pomorske trgovine u Sredozemlju
tijekom različitih vremenskih razdoblja. Kolegij studente upoznaje s tipologijom amfora, te datiranjem
i rasprostranjenošću pojedinih oblika. Poseban naglasak stavljen je na podmorske nalaze i njihov
doprinos proučavanju antičke trgovine i gospodarstva.
Kolegij upoznaje studente sa specifičnom skupinom arheoloških nalaza koji se često pronalaze u
podmorju u odličnom stanju očuvanosti, te ih uči kako će na osnovi njihove precizne determinacije
izvoditi zaključke o pomorskoj trgovini tijekom prapovijesnog, antičkog i ranosrednjovjekovnog doba.