Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Pero Mijić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Tina Bobić
Opis kolegija

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje studenata s temeljnim načelima govedarske proizvodnje, hranidbenim potrebama pojedinih kategorija goveda, mjerama za sprječavanje bolesti goveda, sustavima držanja goveda, te poslovima vođenja obrazaca i matične evidencije goveda. Osposobiti kandidate za samostalno rukovođenje govedarskom farmom.

Očekivani ishodi učenja:

 1. shvatiti osobitosti govedarstva u poljoprivrednoj proizvodnji, te privrednu i ekonomsku važnost govedarske proizvodnje,
 2. objasniti postanak goveda, prepoznati i opisati najvažnije pasmine goveda u Hrvatskoj i svijetu,
 3. prepoznati i obrazložiti suvremene tehnologije proizvodnje mlijeka i govedskog mesa,
 4. organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima proizvodnje mlijeka obzirom na različite kategorije životinja na mliječnoj i tovnoj govedarskoj farmi,
 5. prepoznati i obrazložiti ekonomske zahtjeve i rizike u govedarskoj proizvodnji, 
 6. izvesti kontrolu mliječnosti za kravu, izračunati proizvodne pokazatelje na razini ukupne i standardne laktacije, organizirati godišnji plan obrta stada, izračunati rasplodnu učinkovitost stada, organizirati plan hranidbe stada, izračunati utroška rada, amortizacije stada, objekata i opreme.

Sadržaj predmeta:

Privredno značenje govedarstva. Postanak goveda, podrijetlo i pasmine goveda. Razmnožavanje goveda. Čimbenici o kojima ovisi proizvodnja mlijeka. Fiziološko-tehničke i organizacijske osnove strojne mužnje, utjecaj mužnje na količinu i kvalitetu mlijeka. Postupci s mlijekom na farmi. Sustav držanja goveda. Uzgoj teladi i junica. Tov goveda. Tržište proizvoda govedarstva. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave. Upoznavanje studenata s praktičnim poslovima vođenja mliječnih i tovnih govedarskih farmi.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Caput, P. (1996) Govedarstvo. Celeber, Zagreb. (udžbenik)
 2. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 3. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik

Preporučena literatura:

 1. Brunsch, R., Kaufmann, O., Lüpfert, T. (1996): Rinderhaltung in Laufställen. Verlag Eugen Ulmer, Hohenheim. (udžbenik)
 2. Gravert, H. O. (1983): Die Milch – Erzeugung, Gewinnung, Qualität. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 3. Kräusslich, H. (1981): Rinderzucht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 4. Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije. (publikacija)
 5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Narodne novine 102/2000.
 6. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 156/2002.
 7. Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 81/2008.