Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Nikola Raguž
Izvođači nastave
Ime i prezime
Boris Lukić
Opis kolegija

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja i osnovnim pojmovima vezanim za selekciju domaćih životinja.

Očekivani ishodi učenja za predmet

1. Opisati i prepoznati prokariotske i eukariotske dijelove stanice i njihovu ulogu u staničnom ciklusu te tijekom reprodukcije (mitoza, mejoza i postmejotičke diobe.
2. Opisati i objasniti strukturu DNK, RNK te princip prijenosa genetske informacije (sinteza proteina)
3. Primijeniti stečeno znanje o složenom mehanizmu nasljeđivanja, prepoznati te predvidjeti različite tipove nasljeđivanja prilikom rješavanja problemskih zadataka.
4. Objasniti Hardy-Weinbergov zakon genetske ravnoteže populacije i razumjeti zašto i kako sistematski i slučajni procesi dovode do promjene učestalosti gena i genotipova u populaciji.
5. Objasniti uzroke varijabilnosti kvantitativnih svojstava (P = G + E) te pomoću statističkih metoda izračunati osnovne pokazatelje njihove fenotipske varijabilnosti i povezanosti (varijanca, standardna devijacija, koeficijenti korelacije i regresije).
6. Objasniti pojam heritabiliteta i na jednostavnim zadacima znati izračunati koeficijent heritabiliteta
7. Objasniti razliku između uzgojne vrijednosti i heritabiliteta
8. Razlikovati učinke heterozisa i inbridinga na uzgoj i selekciju domaćih životinja
9. Procijeniti teorijski uspjeh selekcije te na jednostavnim zadacima primijeniti stečeno znanje.