Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tina Bobić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Pero Mijić
Opis kolegija

Ciljevi predmeta:

Studenti će se upoznati s temeljnim zadaćama i položajem govedarstva kod nas i u svijetu, hranidbi goveda, sustavima govedarske proizvodnje, te praktičnoj selekciji u uzgojnom gospodarstvu. 

Očekivani ishodi učenja za predmet :

 1. objasniti privredni značaj govedarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 2. opisati nastanak goveda, te podrijetlo današnjih suvremenih pasmina,
 3. organizirati osnovne tehnološke zadatke u proizvodnji mlijeka (hranidba, selekcija, mužnja, higijena),
 4. prilagoditi sustave držanja goveda, objekata i opreme potrebama obiteljske farme,
 5. organizirati osnovne tehnološke zadatke u tovnom govedarstvu (hranidba, selekcija, zdravlje),
 6. proučiti stručnu literaturu na temelju koje će donije kvalitetne zaključke glede zadane teme seminarskog rada, 
 7. izvesti kontrolu mliječnosti krava, te ostale evidencije na farmi.

Sadržaj predmeta:

Privredni značaj govedarstva, podrijetlo i pasmine goveda, proizvodnja mlijeka, fiziološko-tehničke osnove strojne mužnje, dezinfekcija vimena i opreme za mužnju, postupci s mlijekom kod proizvođača. Sustav slobodnog i vezanog načina držanja goveda, objekti i oprema. Potrebni uvjeti za držanje goveda za meso, mjere za održavanje zdravlja goveda za meso. Tržište proizvoda govedarstva. Izrada i prezentacija seminarskog rada prema interesu polaznika. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Domaćinović, M., Antunović, Z., Mijić, P., Šperanda, M., Kralik, D., Đidara, M., Zmaić, K. (2010): Proizvodnja mlijeka. Priručnik, Domaćinović, Matija (ur.).  Osječko-baranjska županija, Osijek. (sveučilišni priručnik)
 2. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011.): Zootehnika. Grafika d.o.o. Osijek. (udžbenik)
 3. Senčić, Đ., Antunović, Z., Kralik, D., Mijić, P., Šperanda, M., Zmaić, K., Antunović, B., Steiner, Z., Samac, D., Đidara, M., Novoselec, J.  (2010): Proizvodnja mesa. Priručnik. Senčić, Đuro (ur.). Osječko-baranjska županija. Osijek. (sveučilišni priručnik)
 4.  Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije. (publikacija)
 5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Narodne novine 102/2000.
 6. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 156/2002.
 7. Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 81/2008.
 8. Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Narodne novine 82/2013, 14/2014.

Preporučena literatura:

 1. Bobić, T., Mijić, P., Gregorić, M., Ivkić, Z., Baban, M. (2013): The influence of ordinal number and stage of lactation on milkability traits in Holstein cows. Mljekarstvo 63 (3), 172–179. (znanstveni rad)
 2. Caput P. (1996): Govedarstvo. Celeber d.o.o., Zagreb.
 3. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 4. Gantner, V., Mijić, P., Kuterovac, K., Solić, D., Gantner, R. (2011): Temperature-humidity indeks values and their significance on the daily production of dairy cattle. Mljekarstvo, 61, (1), 56-63. (znanstveni rad)
 5. Mijić, P., Knežević, I., Rimac, D., Domaćinović, M., Kralik, D., Baban, Mirjana, Bagarić, D. (2001): Usporedba parametara mlijeka s novim pravilnikom o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Poljoprivreda, 7 (2) 33-38. (znanstveni rad) 
 6. Uremović, Z., (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga Zagreb. (udžbenik)