Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Hrvoje Špicer
Vesna Svalina
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija

Kolegij Glazbena slušaonica I namijenjen je studentima četvrte godine učiteljskog studija.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su slušno upoznavanje vrijednih glazbenih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature te stjecanje znanja o glazbenim stilovima, glazbenim vrstama i glazbenim oblicima. Razvijanje kulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela.

Teme:
 • Glazbeni doživljaj
 • Glazbene preferencije
 • Izražajne komponente glazbenog djela
 • Vrste glazbe
 • Jednostavni oblici glazbenog djela
 • Složeni oblici glazbenog djela
 • Istraživanja emocionalnih reakcija na glazbu
 • Osobine slušatelja
 • Glazba i mediji
 • Slušanje glazbe na nastavi glazbene kulture
 • Rezultati glazbeno-pedagoških istraživanja o slušanju glazbe kao području u nastavi glazbe
 • Razdoblja i stilovi u povijesti glazbe
 • Interkulturalni pristup nastavi glazbe s naglaskom na područje slušanja
 • Planiranje i ostvarivanje korelacija u okviru nastave glazbe u području slušanja
Obveze studenata tijekom nastave:

Studenti su obvezni aktivno i redovno prisustvovati nastavi te položiti sve kolokvije. Tijekom nastave studenti polažu dva pismena kolokvija. Nakon završetka nastave studenti koji nisu položili kolokvije pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Obvezni su tijekom semestra posjetiti barem jedan koncert ili glazbeno-scensku predstavu.