Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivan Aleksi
Željko Hocenski
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija

Osnovne značajke digitalnog računala. Von Neumannov model računala. Funkcijske jedinice računala. Mikroprocesor. Arhitektura 8-bitovnog mikroprocesora. Funkcioniranje računala i izvođenje naredbi. Načini adresiranja. Sabirnice računala. Adresni dekoderi i sabirnički sklopovi. Vrijeme izvođenja naredbi. Skup naredbi mikroprocesora. Programiranje u strojnom jeziku. Potprogrami. Stog. Arhitektura osobnog računala. Porodica mikroprocesora Intel.. Osnovne ploče i karakteristične sabirnice. Ulazno-izlazne funkcijske jedinice računala. Sučelje za paralelni ulaz I izlaz (PIO).Paralelne sabirnice I osnovni protokoli (AT,SCSI,PCI,GPIB). Sučelje za serijsku komunikaciju (UART,SIO). Serijske sabirnice I protokoli (RS-232, RS-485,USB,IEEE-1394,IIC).Vremenski sklopovi (CTC). Memorijski sklopovi. Organizacija memorijskih sustava: Priručna i virtualna memorija. Upravljanje memorijom. Vanjske jedinice za pohranu. Magnetski mediji (HDD). Optički zapis (CD ROM, DVD). Sklop za izravan pristup memoriji (DMA). Načini posluživanja vanjskih jedinica. Prekidni način rada. Arhitektura suvremenih mikroprocesora I računala. Samodijagnostika. Pouzdanost. Oprema I alati za dizajn I dijagnosticiranje.

Znanja i vještine koje se stjeću uspješnim svladavanjem kolegija: Nastavom i individualnim radom student stjeće znanja iz područja arhitekture računala, mikroprocesora i mikroproceosorskih sustava od temeljnih znanja o tom području, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja dizajna računala i načine rješavanja tih problema.Stjeću se vještine primjene alata za dizajn sklopovlja i programske podrške, simulaciju rada i verifikaciju dizajna. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti rada kao digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopava (EPROMa, PALova, GALova i drugih), logički analizator, programski alati za izradu, simulaciju i ispitivanje programske podrške za mikroprocesore. Primjenjuje se razvojni sustav za mikroprocesorske sustave. Razvijaju se jednostavniji programi za podršku pojedinim ulazno-izlaznim sklopovima. 

Oblici provođenja nastave:

- Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa,
- primjena multimedijskih programa,
- primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema,
- zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad,
- laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i sitnih uređaja.