Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tomislav Matić
Željko Hocenski
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija
Studenti će pohađajući nastavu i samostalnim radom steći znjanja i vještine iz područja arhitekture i algoritama procesora za digitalnu obradu signala. Cilj predmeta je usvajanje teorijskih, simulacijskih i praktičnih znanja iz područja arhitekture, algoritama i programiranja procesora za digitalnu obradu signala (DSP). Cilj kolegija ostvarit će se sa sljedećim sadržajem:
uvod,
zahtjevi na procesor u izvođenju algoritama za digitalnu obradu signala: IIR, FIR, FFT,
arhitektura procesora za digitalnu obradu signala: RISC, DSP, put podataka,
MAC jedinica, ALU jedinica, posmačni sklop, memorijska organizacija, arhitekture sabirnica, arbitracija, načini adresiranja,
Instrukcijski skup, formati podataka, načini predstavljanja brojeva; osnovne operacije, kompleksna aritmetika, konvolucija, vektorska aritmetika, paralelna obrada podataka,
programski jezici C, asembler, algoritmi, razvojni alati i programiranje DSP-a, rad u stvarnom vremenu,
primjena DSP-a: obrada zvuka, obrada slike, računalni vid, kodiranje i dekodiranje videa.