Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Antropologija plesa

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
3

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Danijela Birt
Tvrtko Zebec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Katica Burić
Opis kolegija

Sadržaj kolegija bogata je i vrlo široka tematika područja plesne umjetnosti. Frontalnim predavanjima ali i  brojnim audio-vizualnim primjerima, nastojat će se predstaviti ples počevši od njegovih prvih pojavnosti, njegova porijekla, pa kroz njegove manifestacije unutar mnogih kultova. Također, pratit će se njegov razvoj u starim civilizacijama (od Mezopotamije do staroga Rima, ali i Azijske tradicije) uspoređujući i naglašavajući one elemente koji su se sačuvali u našim krajevima. Nakon izvaneuropske plesne prošlosti dotaknut će se hrvatsko tlo, počevši također od kratkog vračanja u prošlost pa sve do današnje pojavnosti hrvatskoga tradicijskoga plesa.  
Ovim kolegijem nastojat će se ući u problematiku različitih pristupa istraživanju plesa. Tu se misli na etnokoreologiju kao europsku istraživačku tradiciju i etnologiju plesa kao američku tradiciju, ali i antropologiju plesa/pokreta kao granu antropološke znanosti koja u Hrvatskoj do današnjih dana nije razvijena. Upravo propitkivanje predmeta zanimanja tih znanstvenih grana i promišljanje o eventualnoj hrvatskoj 'antropologiji' plesa bit će jedan od ciljeva ovoga kolegija.
Studenti će imati priliku upoznati, istražiti ali i teorijski promišljati o plesu, njegovom kontekstu, izvedbi, metodologijama istraživanja, plesnim zbivanjima u prošlosti i njegovoj suvremenosti te o istraživačkim granama koje bi bile najbliže njihovim budućim znanstvenim afinitetima.
Širenjem saznanja o plesu kao predmetu raznovrsnih znanstvenih istraživanja, studentima se nudi dodatna 'slika' o etnološko/antropološkoj znanosti ali i proširuje ukus i kritičnost spram kulture općenito.