Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Boris Hrašovec
Danko Diminić
Josip Margaletić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Jelena Kranjec
Linda Bjedov
Marko Vucelja
Milivoj Franjević
Opis kolegija
Studenti se upoznaju sa dominantnim čimbenicima stresa u šumskom ekosustavu općenito, sa njihovom ulogom i razmjerima poremetnje ekoloških promjena koje izaziva... više