Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Integrirana zaštita šuma (DŠT)

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Boris Hrašovec
Danko Diminić
Josip Margaletić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Jelena Kranjec
Linda Bjedov
Marko Vucelja
Milivoj Franjević
Opis kolegija

Zaštita šuma je sveobuhvatna cjelina koja se prvenstveno oslanja na šumarsku entomologiju, šumarsku fitopatologiju, uzgajanje šuma ali i na sve druge discipl... više