Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Matematika 1

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
6.5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Izvođači nastave
Ime i prezime
Boris Blagojević
Ivana Protrka
Opis kolegija

CILJEVI PREDMETA: Usvajanje osnovnih elemenata linearne algebre i matematičke analize funkcija realne varijable. OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:... više