Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upoznavanje flautističke literature

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marina Novak
Opis kolegija

Poznavanje temeljnog repertoara za flautu uz osvrt na razvoj instrumenta kroz povijest od baroka do danas.
sadržaj kolegija:
1. povijesni razvoj instrumenta (akustičke karakteristike, promjene materijala, tehnika izrade instrumenta, fizičke osobine)
2. pregled literature, izvođača i skladatelja prije baroka
3. pregled literature, izvođača i skladatelja baroka
•    prema razdobljima: rani, srednji, kasni barok
•    prema geografskim odrednicama
4. pregled literature, izvođača i skladatelja pretklasike i klasike
5. pregled literature, izvođača i skladatelja romantizma
6. pregled literature, izvođača i skladatelja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća
7. pregled literature, izvođača i skladatelja od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća
8. pregled literature, izvođača i skladatelja nakon 50-ih godina 20. stoljeća
9. moderni trendovi u flautističkom repertoaru

Očekivani ishodi učenja:
Poznavanje temeljnog repertoara za flautu (solističkog, komornog i orkestralnog)
Razlikovanje stilskih značajki pojedinih glazbenih razdoblja
Poznavanje razvoja glazbala kroz povijest te najznačajnijih glazbenika-flautista koji su djelovali u pojedinim stilskim razdobljima
Povezivanje razvoja instrumenata kroz pojedine epohe sa skladateljskim zahtjevima glazbenih djela
Prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi i analizirati ih iz povijesnog i stilskog aspekta