Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Ruska fonetika

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
2

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Željka Čelić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Željka Čelić
Opis kolegija

Kolegij Ruska fonetika omogućuje usvajanje ruskoga alfabeta te transliteracije na hrvatsku latinicu, usvajanje karakteristika glasovnoga sustava ruskoga jezika (palatalizacija, kvalitativna i kvantitativna redukcija glasova) uz usporedbu s hrvatskim jezikom; vježbanje izgovora palataliziranih i nenaglašenih glasova ruskoga jezika te intonacije (uz pomoć sedam intonacijskih konstrukcija); upućivanje na razlike između izgovora ruskoga jezika u govoru i pjevanju, upoznavanje s elementima ruskoga morfološkog sustava. Ishodi kolegija su: slobodno čitanje tekstova na ruskoj ćirilici uz pravilan izgovor glasova (usvojenost  glasovnih zakona palatalizacije i redukcije glasova); usvojenost karakteristika vokala pri čitanju i pri pjevanju; usvojenost pravilnoga interpretiranja rečenice u ruskome jeziku; usvojenost jezičnih elemenata (nastavci u usporedbi s hrvatskim jezikom) te minimalnoga vokabulara ruskoga jezika.