Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Hidrometalurgija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
3

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Damir Hršak
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Prikaz teorijskih osnova hidrometalurgije. Klasifikacija mineralnih sirovina koje se koriste u hidrometalurgiji, kao i sredstava za izluživanje. Hidrometalurške tehnologije. Metode pročišćavanja i koncentriranja lugova. Taloženje metala.