Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Razvoj i implementacija preventivnih programa

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Martina Ferić
Valentina Kranželić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Dijana Jerković
Opis kolegija

Ciljevi kolegija: Nakon odslušanog kolegija student će biti kompetentni (znati i biti vješti): - imenovati i objasniti komponente učinkovitih programa, - procij... više