Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Penološka rehabilitacija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Anita Jandrić Nišević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Ciljevi predmeta: Nakon odslušanog kolegija studenti će moći nabrojiti i opisati osnovne pojmove u vezi penološkog tretmana te objasniti i usporediti rezultate ... više