Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Nasilje u mladenačkim vezama

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
3

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Gabrijela Ratkajec Gašević
Ivana Maurović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Andrea Ćosić
Opis kolegija
Ciljevi predmeta: Razviti kompetencije za primjenu intervencija u području nasilja u mladenačkim vezama. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishod... više