Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ana Katušić
Ines Joković-Oreb
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Ciljevi predmeta: Procjena biomehaničkih i fizioloških aspekata motoričkih aktivnosti. Funkcije gornjih ekstremiteta. Koncepcijski pristupi: neurorazvojni aspek... više