Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Doživljajna pedagogija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
3

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivana Borić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Andrea Ćosić
Opis kolegija
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave + ciljevi: predavanja. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja): Valorizirati ... više