Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Religiozni odgoj i kateheza adoloscenata i mladih

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ana s. Thea Filipović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marijana Mohorić
Opis kolegija

Kolegij pruža studentima mogućnost usvojiti temeljne elemente vjeronaučnog rada s učenicima srednjoškolske dobi u okviru aktualnog predmetnog kurikuluma. Ujedno se studente želi osposobiti za razumijevanje i interpretaciju vrjednota te religioznoga stanja adolescenata i mladih, u svrhu izrade konkretnih zahvata koje župna zajednica čini za njihov odgoj i rast u vjeri, s posebnim naglaskom na župnu katehezu, te na njezin plan i program. Kolegij stoga uključuje i vježbe koje se izvode u školama vježbaonicama i katehetskim skupinama adolescenata i mladih.