Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Etika i ljudska prava

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
2

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Milena Radovan
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Etika,moralnost i ljudska prava;Vrste i sadržaj ljudskih prava, prava i dostojanstvo osobe; Temeljni principi ljudskih prava; Značenje i sadržaj dokumenata o ljudskim pravima; Europske vrijednosti i zaštita ljudskih prava; Problemi suvremenog svijeta i odnos prema poštivanju ljudskih prava; Pojam i značenje tolerancije, tolerancija i pluralizam; Što poduzimati kad se krše ljudska prava; Učenje o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu danas.