Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Suvremeni engleski jezik III

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Leonarda Lovrović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Na kolegiju se radi na razvijanju jezičnih vještina studenata na jezičnoj razini C1/C2. Sukladno tome, studenti razvijaju govorne vještine potrebne u interaktivnoj komunikaciji te se upoznaju s kulturnim normama govora i ponašanja anglofonih zemalja. Također, studenti se osposobljavaju za opisivanje i izražavanje osobnih stavova prema vizualnim uzorcima te za diskusiju na zadane teme i probleme kao i objašnjavanja, zaključivanja i razvijanje diskusije. Studente se potiče da izražavaju svoje mišljenje i razvijaju kritičko razmišljanje. Nadalje, teži se postizanju visokih standarda vještina čitanja i akademskog pisanja. Obogaćuje se vokabular čitanjem različitih tekstova i dolazi se do spoznaja o raznim vidovima kulturnog i društvenog života anglofonih zemalja. Obogaćivanje vokabulara također uključuje proučavanje idioma, fraznih glagola i kolokacija s ciljem napredovanja ka boljoj pisanoj i govornoj komunikaciji. Smještanjem gramatičkih struktura u kompleksnu cjelinu gramatičkog sustava postupno se razvija gramatička kompetencija. Studenti restrukturiraju svoje znanje rješavanjem težih vježbi i prijevoda. Također, razvijaju se strategije učenja i osposobljavanje za samostalan rad.