Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Suvremeni engleski jezik I

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Emilija Mustapić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Na kolegiju se radi na razvijanju jezičnih vještina studenata na razini C1. Studenti razvijaju govorne vještine potrebne u interaktivnoj komunikaciji te se putem audiovizualnih materijala upoznaju s kulturnim i društvenim normama anglofonih zemalja. Također, osposobljavaju se za izražavanje osobnih stavova i diskusije o različitom spektru tema. Studente se potiče da argumentirano i kritički izražavaju svoje mišljenje. Nadalje, teži se postizanju visokih standarda u vještinama čitanja i akademskog pisanja. Obogaćivanje vokabulara uključuje proučavanje idioma i kolokacija s ciljem napredovanja ka boljoj pisanoj i govornoj komunikaciji. Smještanjem gramatičkih struktura u kompleksnu cjelinu gramatičkog sustava postupno se razvija gramatička kompetencija i studenti dobivaju uvid u funkcioniranje engleskoga jezika. Studenti restrukturiraju svoje znanje rješavanjem težih vježbi i prijevoda. Pojačano se radi na savladavanju osnovnih gramatičkih struktura i njihovoj sistematizaciji i klasifikaciji u jednom detaljnijem pregledu. Konačno, razvijanjem strategija učenja studente se osposobljava za samostalan rad.