Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Britanski studiji : Anglofone kulture

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vesna Ukić Košta
Izvođači nastave
Ime i prezime
Zlatko Bukač
Opis kolegija


Generičke kompetencije:
Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti/ice će biti sposobni:
       •     prepoznati i opisati relevantne ideje i koncepte
       •     primijeniti kritičan i samokritičan pristup u argumentaciji
       •     primijeniti etička načela u samostalnom i grupnom rješavanju problema i provođenju istraživanja
       •     razmotriti pojedine aspekte raznolikosti i multikulturalnosti
Predmetu svojstvene kompetencije:
Kolegij razvija sposobnost razumijevanja i stjecanja temeljnih znanja o Velikoj Britaniji kao izvorišnoj kulturi anglofonog svijeta
Kolegij razvija osnovno znanje o današnjim Britanskim studijima
Sposobnost kritičkog analiziranja pozicije engleskoga jezika i anglofonih kultura u širem socio-kulturnom kontekstu (kolonijalizam/postkolonijalizam/globalizacija)
Kritičko pristupanje različitim povijestima – drugačijim verzija povijesti
Osnovna znanja iz teorija kulture
Osnovno znanje iz anglofonih kultura izrađenima kroz razne kulturne proizvode, od književnosti, filma, kazališta, umjetnosti..
Sposobnost razumijevanja povijesnog razvoja društva koje je stvorilo jedno od najvećih carstava
Sposobnost razumijevanje ekonomskih , političkih, društvenih i kulturnih aspekata britanskog društva i povijesti  u zemljama bivšeg carstva kao i zatečenih starosjedilačkih kultura
Sposobnost kritičkog razumijevanja pozicije engleskog jezika i književnosti u suvremenom svijetu i anglofonim kulturama
Sposobnost razumijevanja različitih segmenata suvremenog Britanskog društva, kulture, multikulturalizma, umjetnosti, ekonomije i države kao parlamentarne monarhije
Sposobnost razumijevanja povijesnih odnosa Velike Britanije i Irske, te Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država
Sposobnost izlaganja i usmene prezentacije odabrane seminarske teme
Sposobnost kritičkog gledanja filmova s tematikom britanskog svijeta koristeći se znanjima stečenim na kolegiju