Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Leksikologija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivo Fabijanić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij daje uvid u: područje/-a unutar lingvistike u kojem leksikologija nalazi svoje teoretske temelje i praktičnu primjenu; u osnovne karakteristike engleskoga leksika, povijesni razvoj i strukturu prema povijesnim utjecajima drugih jezika na engleski leksikon; u osnovnu podjelu riječi na leksičke i gramatičke; u osnovne morfološke karakteristike riječi i njihovu podjelu prema tim karakteristikama; vrste značenja morfema od kojih se tvore riječi; u osnove semantike i semiotike (denotacija, konotacija, jezični znak); u funkcionalno/ kontekstualno značenje; u aspekte leksičkoga značenja i različite rezultate promjene značenja riječi; u tvorbu riječi, tvorbene vrste u suvremenom engleskom jeziku te njihovim karakteristikama i elementima; u osnove pristupa proučavanja mentalnoga leksikona i konceptualnih metafora.