Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kontaktna lingvistika

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivo Fabijanić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij daje uvid u: povijest bavljenja istraživanjima jezičnih dodira; vrste jezičnih dodira; osnovne karakteristike jezičnoga posuđivanja; osnovne postavke i karakteristike bilingvizma; u karakteristične pojave prilikom integracije transferonima (kontaktema, posuđenica) na različitim jezičnim razinama (ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj) te u osnovna teorijska i praktična rješenja i pristupe proučavanju jezičnih dodira (ponajviše) na primjerima kontakata engleskoga i hrvatskog jezika.