Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Jezična politika i jezično planiranje

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanja Škifić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima te teorijskim i metodološkim okvirima koji se javljaju i rabe u istraživanjima jezične politike i jezičnoga planiranja. U takvim okvirima jezik se posmatra ne samo kao oblik ljudskoga djelovanja, već prvenstveno kao predmet takvoga djelovanja. Sukladno tome, ciljevi kolegija se odnose na osposobljavanje studenata za kritičko razmišljanje spram relevantnih teorijskih okvira i metodoloških postupaka, ali i niza područja ljudskoga djelovanja unutar kojih se manifestiraju jezične politike i jezična planiranja. Problematika koja se odnosi na istraživanja jezičnih politika i jezičnoga planiranja uključuje pitanja nacionalnosti, nacionalizma, nacionalnih jezika, službenih jezika, statusa manjinskih zajednica i njihovih jezika te ugroženih jezika. Pri tome se osobita pozornost posvećuje kontekstualiziranju navedenih aspekata u sklopu globalizacijskih procesa. Nadalje, cilj je kolegija osposobljavanje studenata za kritičko razmišljanje spram pojavnosti jezičnih politika i jezičnoga planiranja u obrazovnom kontekstu, medijima i ostalim javnim, ali i privatnim prostorima. Slučajevi koji ilustriraju određenu problematiku su različiti, ali se prvenstveno odnose na analizu jezičnih politika i jezičnoga planiranja u višejezičnim, dominantno-anglofonim kontekstima. Na taj se način omogućuje jasnije sagledavanje jezika kao predmeta ljudskoga djelovanja sa svih relevantnih aspekata djelovanja unutar određene zajednice, ali i šire.
S obzirom na navedene ciljeve i strukturu kolegija, studenti imaju obvezu izrade seminarskoga rada na temu vezanu za određenu jezičnu politiku i određeni aspekt jezičnoga planiranja. Cilj seminarskog rada je usvajanje i uvježbavanje vještina potrebnih za pisanje seminarskih radova, ali i samostalna razrada određene problematike kroz kritičko promišljanje i primjenu znanstvenog okvira.