Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Razvojna psihologija

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Darko Lončarić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Nema preduvjeta PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Nakon položenog nastavnog predmeta Razvojna psihologija student će moći: Nakon položenog... više