Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Računalo u razrednoj nastavi

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasminka Mezak
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Informatika - položena! PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: -interpretirati oblike rada s raču... više