Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasminka Mezak
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Nema preduvjeta PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: - interpretirati pedagoške tehnike i metode ... više