Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lidija Vujičić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Akvilina Čamber Tambolaš
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Nema preduvjeta PREDVIĐENI ISHODI UČENJA - poznavati i razumjeti (interpretirati, klasificirati, usporediti, objasniti) stručnu ter... više