Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Matematička analiza I

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Svjetlan Feretić
Opis kolegija

Osnovni pojmovi o skupovima, relacijama, funkcijama i operacijama. Skupovi brojeva: prirodni, cijeli, racionalni, realni i kompleksni brojevi. Niz, limes niza. Broj e. Brojevni pravac, koordinatni sustavi. Što su i koja svojstva imaju najpoznatije realne funkcije jedne realne varijable, to jest polinomi, racionalne funkcije, trigonometrijske i arkus funkcije, eksponencijalne i logaritamske funkcije, te hiperbolne i area funkcije. Limes i neprekidnost funkcije. Derivacija funkcije. Osnovni teoremi o računanju derivacija. Ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije: asimptote, ekstremi, intervali monotonosti, točke infleksije, intervali konveksnosti i konkavnosti. Numeričko rješavanje jednadžbi. Primitivna funkcija. Neodređeni integral i njegova svojstva. Metode integriranja. Određeni integral, njegova svojstva i primjene. Nepravi integral. Numerička integracija. Red brojeva. Konvergencija. Taylorov red, njegova svojstva i primjene.