Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Inženjerska seizmologija

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Josip Stipčević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

CILJ KOLEGIJA: 
Stjecanje osnovnih spoznaja o inženjerskoj seizmologiji. Studente upoznati s načinima statističke obrade podataka o seizmičnosti, mjerenju akceleracija tla za potresa, te važnosti poznavanja svojstava površinskih slojeva tla. Studenti također spoznaju važnost poznavanja seizmičkog hazarda na određenom području.
Osposobiti studenta za aktivno korištenje koncepata seizmičkog hazarda i rizika.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Katalog potresa.
2. Gutenberg-Richterova relacija.
3. Poissonov proces i Poissonova razdioba.
4. Analiza potpunosti kataloga.
5. Karakteristike instrumenata koji bilježe pomak, brzinu i akceleraciju gibanja tla.
6. Spektar odziva objekta.
7. Seizmičko zoniranje.
8. Atenuacijske funkcije.
9. Seizmički hazard i rizik.
10. Određivanje determinističkog seizmičkog hazarda i probabilističkog seizmičkog hazarda. 
11. Amplifikacija i utjecaj površinskih slojeva tla.
12. HVSR metoda.
13. Primjena HVSR metode - praktična nastava.
14. Utjecaj topografije na gibanje tla. Likvefakcija. Klizanje tla.
15. Ponavljanje cjelokupnog programa.