Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Akademska pismenost

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija: senzibilizirati studente za temeljne norme akademskog pisanja (logičke, stilističke, pravopisno-gramatičke, grafičke, bibliografske i etičke) i naučiti ih kako da te norme primjenjuju u pisanju akademskih radova.

Sadržaj kolegija:

Zahtjevi (norme) akademskog pisanja; glavne vrste akademskih tekstova; tema, teza i cilj akademskog teksta; makrostruktura i mikrostruktura akademskog teksta; pravopisne, gramatičke i stilističke norme; elementi i norme argumentacije; bibliografske norme: citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore; etička načela akademskog pisanja i znanstvenoistraživačkog rada.