Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u socijalnu psihologiju

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vera Ćubela Adorić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija je da studenti upoznaju područje i temeljne značajke socijalno-psihologijskog pristupa proučavanju ljudskog doživljavanja i ponašanja u odnosu na druga područja psihologije i srodne znanstvene discipline. Naglasak je na razumijevanju elementarnih oblika socijalne motivacije, socijalne zavisnosti, socijalnog utjecaja i učenja, te na razvijanju sposobnosti prepoznavanja značajki koje reakcije pojedinca i kontekst njihova javljanja čine socijalnima i socijalno relevantnima. Na osnovi proučavanja sadržaja s nastave i samostalnog proučavanja zadanih izvora za individualne seminarske provjere i grupne rasprave, te kolokvije i ispit, studenti će steći temeljno poznavanje ključnih termina, koncepata te teorijskih i metodoloških pristupa u socijalnoj psihologiji, koji su pretpostavka za razumijevanje složenijih socijalno-psiholoških pojava i procesa koji se obrađuju na kasnijim vezanim kolegijima.
Status kolegija: obvezan za studente 2. godine preddiplomskog studija psihologije na Sveučilištu u Zadru
ECTS: 3