Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Hrvatska književnost 19. stoljeća

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Kornelija Kuvač Levačić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Prikaz povijesnog razvoja hrvatske književnosti 19. stoljeća s najvažnijim autorima i njihovim opusima te stilovima, pravcima i modelima hrvatske književnosti od hrvatskog narodnog preporoda, preko protorealizma i realizma do začetaka moderne. Cilj je upoznati studente s razvojem hrvatske književnosti 19. stoljeća u konstituiranju nacionalnog identiteta i kulure, i to u kontekstu s paralelnim društvenim i književnopovijesnim zbivanjima u ostalim europskim zemljama.
Književnici: Stanko Vraz, Petar Preradović, Ivan Mažuranić, Dimitrija Demeter, Matija Mažuranić, Antun Nemčić, Dragojla Jarnevićeva, Janko Jurković, Luka Botić, Mato Vodopić, Franjo Marković, August Šenoa, Rikard Jorgovanić, Ante Kovačić, Eugen Kumičić, Josip Kozarac, Vjenceslav Novak, Ksaver Šandor Gjalski, Josip Eugen Tomić, Fran Mažuranić, Silvije Strahimir Kranjčević, Jagoda Truhelka, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Antun Gustav Matoš, Ivo Vojnović