Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upravljanje zbirkama informacija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Martina Dragija Ivanović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Nikolina Peša Pavlović
Opis kolegija

Teorijsko-metodološka ishodišta izgradnje i upravljanja
knjižničnim zbirkama (polazišta, terminološka pitanja, teorije
selekcije); utjecaj IKT-a na izgradnju i upravljanje zbirkama;
upravljanje zbirkama, planiranje, suradnja i dioba izvora,
integracija elektroničkih izvora u programe izgradnje zbirki,
upravljanje proračunom, licenciranje, konzorciji; vrednovanje
cjelokupna procesa upravljanja zbirkama i njegovih posebnih
elemenata; istraživanja potreba korisnika; pristup
informacijama, etički aspekti izgradnje i upravljanja zbirkama;
usporedne analize upravljanja zbirkama u odnosu na nove
pristupe i metode. Suradnja s nakladnicima i dobavljačima
knjižne i neknjižne građe; razumijevanje konteksta nakladničke
i knjižarske ponude sa stajališta knjižnično-informacijskih
stručnjaka; razumijevanje potreba knjižnica i srodnih ustanova
prilikom izgradnje zbirki iz motrišta nakladnika i knjižara.