Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Sociolingvistika

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanja Škifić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Sociolingvistika je interdisciplinarna znanost koja promatra jezik u društvenom kontekstu i pokušava objasniti složenost odnosa između jezika, kulture i društva. Studenti se upoznaju s temeljnim sociolingvističkim pojavnostima kroz iščitavanje relevantne literature vezane uz pojedino tematsko područje, te ih samostalno identificiraju, tumače i analiziraju na temelju odabranih tekstova. Te pojavnosti uključuju:
-  standardni jezik, dijalekt, varijetet, vernakular, idiolekt
- razvoj metodoloških pristupa u analizama jezične varijacije (Fischer, Labov, Trudgill, Wolfram, Milroy)
- društveno raslojavanje jezika (društvena mobilnost i jezična varijacija, Bernsteinovi kodovi, AAVE)
- pidžin i kreolski jezici (status, geografska distribucija, lingvistička obilježja, teorije izvora)
- jezici u kontaktu, dvojezičnost i višejezičnost, diglosija, prebacivanje i miješanje  kodova
- međusobna uvjetovanost jezika i kulture (Sapir-Whorfova hipoteza, rodbinsko nazivlje, eufemizmi i tabu)
- jezik i rod
- jezična politika i jezično planiranje (jezična standardizacija, odumiranje jezika)
Na taj način studenti razvijaju sposobnost kritičkog promišljanja spram temeljnih sociolingvističkih područja istraživanja, ali i spram metoda pomoću kojih se takva istraživanja provode. Također, studenti se upoznaju s tradicionalnim i suvremenim teorijskim okvirima pomoću kojih se te pojavnosti tumače.