Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Marko Lukić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Zlatko Bukač
Opis kolegija

Ovaj kolegij će ispitati značaj afroameričke književnosti kroz njen povijesni razvoj, kao i značaj u suvremenom globalnom kontekstu. Cilj kolegija je propitivati reprezentaciju rase i dobiti uvid u razvoj posebnog ogranka američke književnosti koji je koncentriran na rasne probleme pružajući uvid u razne teorijske pristupe među kojima su teorije diskursa, intersekcionalnost, dekonstrukcija, postmodernizam, hegemonija, strukturalni rasizam. Kolegij, unatoč konkretnom povijesnom pregledu razvoja afroameričke književnosti ne pristupa faktografski s unaprijed zadanim podacima i informacijama, nego im pristupa kao projektima podložnima znanstvenoj analizi unutar kojih se preispituju koncepti rase, rasnog identiteta, rasizma, uloga nacije u kontekstu rasnih društvenih problema te u konačnici problematizira reprezentacija rase u suvremenom kontekstu.Zbog navedenog, kolegij je podijeljen u dva zasebna dijela. Prvi ukazuje na određene važne autore i autorice unutar afroameričke književne tradicije, te najvažnija razdoblja i njihove karakteristike u razvoju te književnosti koncentrirajući se na samo-reprezentaciju, autobiografski žanr književnosti i određene rasne probleme koji su obilježili američko društvo.Drugi dio kolegija analizira reprezentaciju rase od strane raznih autora, korporacija, zabavne industrije i izdavačkih kuća kako bi se raspravilo o određenim rasnim, rodnim i klasnim problemima kojima su pojedinci danas obilježeni kroz popularnu kulturu, književnost, televiziju, Internet, video igre, strip i ostalo.Nakon odslušanog i položenog kolegija, studenti/ice će vladati osnovnim i naprednim teorijskim konceptima rase, rasizma, kulturnog rasizma te će imati dodatno znanje iz područja teorije književnosti i kulturne teorije.Savladavanjem obaveza na ovom kolegiju i uspješno položenim ispitom, studenti će biti osposobljeni za  kritičko čitanje raznih književnih formi i ostalih kulturnih sadržaja s naglaskom na mogućnost analiziranja reprezentacije rase.