Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Suvremeni engleski jezik II

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Leonarda Lovrović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Na kolegiju se radi na razvijanju jezičnih vještina studenata na jezičnoj razini C1. Sukladno tome, studenti razvijaju govorne vještine potrebne u interaktivnoj komunikaciji te se upoznaju s kulturnim normama govora i ponašanja anglofonih zemalja. Također, studenti se osposobljavaju za opisivanje i izražavanje osobnih stavova prema vizualnim uzorcima te za diskusiju na zadane teme. Studente se potiče da izražavaju svoje mišljenje i razvijaju kritičko razmišljanje. Nadalje, teži se postizanju visokih standarda vještina čitanja i pisanja. Obogaćivanje vokabulara uključuje proučavanje idioma s ciljem napredovanja ka boljoj pisanoj i govornoj komunikaciji. Smještanjem gramatičkih struktura u kompleksnu cjelinu gramatičkog sustava postupno se razvija gramatička kompetencija i studenti dobivaju uvid u funkcioniranje engleskoga jezika. Studenti restrukturiraju svoje znanje rješavanjem težih vježbi i prijevoda. Pojačano se radi na savladavanju osnovnih gramatičkih struktura i njihovoj sistematizaciji i klasifikaciji u jednom općem pregledu. Također,  razvijaju se strategije učenja i osposobljavanje za samostalan rad.