Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Britanski studiji : Anglofone kulture

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vesna Ukić Košta
Izvođači nastave
Ime i prezime
Zlatko Bukač
Opis kolegija

Generičke kompetencije:

Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti/ice će biti sposobni:

       •     prepoznati i opisati relevantne ideje i koncepte

       •     primijeniti kritičan i samokritičan pristup u argumentaciji

       •     primijeniti etička načela u samostalnom i grupnom rješavanju problema i provođenju istraživanja

       •     razmotriti pojedine aspekte raznolikosti i multikulturalnosti

Predmetu svojstvene kompetencije:

 • Kolegij razvija sposobnost razumijevanja i stjecanja temeljnih znanja o Velikoj Britaniji kao izvorišnoj kulturi anglofonog svijeta
 • Kolegij razvija osnovno znanje o današnjim Britanskim studijima
 • Sposobnost kritičkog analiziranja pozicije engleskoga jezika i anglofonih kultura u širem socio-kulturnom kontekstu (kolonijalizam/postkolonijalizam/globalizacija)
 • Kritičko pristupanje različitim povijestima – drugačijim verzija povijesti
 • Osnovna znanja iz teorija kulture
 • Osnovno znanje iz anglofonih kultura izrađenima kroz razne kulturne proizvode, od književnosti, filma, kazališta, umjetnosti..
 • Sposobnost razumijevanja povijesnog razvoja društva koje je stvorilo jedno od najvećih carstava
 • Sposobnost razumijevanje ekonomskih , političkih, društvenih i kulturnih aspekata britanskog društva i povijesti  u zemljama bivšeg carstva kao i zatečenih starosjedilačkih kultura
 • Sposobnost kritičkog razumijevanja pozicije engleskog jezika i književnosti u suvremenom svijetu i anglofonim kulturama
 • Sposobnost razumijevanja različitih segmenata suvremenog Britanskog društva, kulture, multikulturalizma, umjetnosti, ekonomije i države kao parlamentarne monarhije
 • Sposobnost razumijevanja povijesnih odnosa Velike Britanije i Irske, te Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država
 • Sposobnost izlaganja i usmene prezentacije odabrane seminarske teme
 • Sposobnost kritičkog gledanja filmova s tematikom britanskog svijeta koristeći se znanjima stečenim na kolegiju