Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Leksikografija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivo Fabijanić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Frane Malenica
Opis kolegija

Kolegij daje uvid u: područjea unutar lingvistike u kojem leksikografija nalazi svoje teoretske temelje i praktičnu primjenu; u osnovne ciljeve i zadatke leksikografskih istraživanja (teoretskih i primijenjenih); u tipove rječnika i njihova obilježja; osnovne leksikografske probleme; dijelove i obilježja makro- i mikrostrukture rječnika; osnovna obilježja ključnih perioda u razvoju engleske leksikografske misli s njihovim glavnim predstavnicima u britanskoj i američkoj leksikografiji; u recentno stanje na području produkcije jednojezičnih i višejezičnih, općih, jezičnih i stručnih rječnika na engleskome jeziku; u usporedni pregled dostignuća engleske i hrvatske jednojezične i višejezične prakse u 20. i 21. stoljeću.