Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Modul 3

Vrsta studija
Poslijediplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivana Munitić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marta Žuvić Butorac
Petra Karanikić
Opis kolegija

Cilj kolegija Znanstvenoistraživačka metodologija  jest polaznicima omogućiti stjecanje sljedećih znanja i vještina:

-    Poznavanje vrsta istraživanja i njihovih značajki  s obzirom na uzorkovanje i značajki s obzirom na vrstu novih informacija koje  daje znanstveno istraživanje.

-    Razlikovanje vrsta podataka i razumijevanje njihovih odnosa, poznavanje izrade baze podataka, izrada grafičkog načina prikaza podataka i distribucija podataka.  

-    Poznavanje pojmova populacija i uzorak, vrsta i obilježja uzoraka.

-    Poznavanje pojma statističke hipoteze, nul hipoteze i alternativne hipoteze te vrsta pogreški u statističkom zaključivanju (pogreške tipa I i II) i povezanosti sa snagom istraživanja.

-    Poznavanje pravilnog formuliranja i testiranja statističke hipoteze, odabira statističkog testa te iskaza, analize i interpretacije  rezultata za: određivanje razlike proporcija, analizu kontingencijskih tablica, određivanje mjera povezanosti podataka, usporedbu uzorka s danom mjerom u populaciji, usporedbu mjera centralne tendencije dva ili više uzoraka,  povezanost numeričkih podataka (jednostruka linerna, nelinearna te višestruka regresija),  povezanost numeričkih i kategoričkih podataka (logistička regresija i ROC analiza) te analizu preživljenja.