Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Povijest rimske civilizacije

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lucijana Šešelj
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Počeci Rima u sklopu italskog raz­voja brončanog i željeznog doba, s do­prinosom grčke kolonizacije i Etruščana. Počeci Rima, rimsko kraljevstvo: tradicija i arheologija. U okviru prikaza rimske republike, sre­dišnja te­ma­tika je društvena i politička povijest, te razvitak institucija, napose prava, pri čemu se naglasak stavlja na uređenje i funkcioniranje Republike. Organizacija kulta i važnost obreda u javnom i privatnom životu. Ratovi: samnitski, punski, okretanje prema istoku i ratovi s Makedonijom i dominacija u Grčkoj. Osvajanje Hispanije. Kriza republike: reforme braće Grakho. Gaj Marije. Sula. Prvi trijumvirat. Građanski rat. Drugi trijumvirat i propast republike. Rimski prodor na sjeverozapad Ilirika: Histrija, Japudija, Liburnija, Panonija, Delmati. Nakon ana­li­tič­kog prikaza po­stanka carstva, podrobnije se prikazuju novi aspekti društvenog razvoja, ponaj­prije u pro­vin­cijama. Fenomen romanizacije pokazuje se kao skup procesa koji mijenjaju lik velikog di­je­la Europe, pri čemu se osobiti naglasak stavlja na municipalizaciju, ulogu voj­ske, te probleme gos­podarstva (zemljoposjed i agrarni odnosi, uloga tržišta i jačanja "natu­ral­­ne ekonomije", ulo­ga robova, oslobođenika i kolonata). Dat će se primjer studija slučaja za sva razdoblja, s naglaskom na ustroj provincije Dalmacije i Panonije, te koji su vidovi romanizacije u ovom području. Zaključni dio obuhvaća razdoblje kasne antike, u ok­vi­ru kojega se obrađuju kristijanizacija, uspostava dominata, opadanje ur­ba­niteta, te ci­vi­li­za­cij­­ski i državni rascjep na istočni i zapadni dio Carstva koji je u podlozi ra­zličitih smjerova ra­zvo­ja u daljnjoj povijesti. Ovo će se prikazati na nekoliko primjera studije slučaja, a poseban naglasak će biti stavljen na područje današnje R Hrvatske.